Polityka Prywatności aplikacji mobilnej

 

Do kwestii danych, w tym danych osobowych podchodzimy z najwyższą starannością i ostrożnością. W niniejszym dokumencie przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Aplikację do zamawiania taxi w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w tym ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji niniejszego dokumentu, w szczególności pod kątem jego poprawności względem obowiązujących przepisów, wymagań technicznych, jak również możliwości przyszłego rozszerzenia usług świadczonych w ramach Aplikacji do zamawiania taxi, co może skutkować ewentualnymi zmianami w treści niniejszej polityki.

 

Instalując Aplikację potwierdzają Państwo zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i akceptację jego postanowień.

 

 

1.       Aplikacja mobilna do zamawiania taxi służy do pośrednictwa w przekazywaniu danych wskazanych przez klienta do firmy taksówkowej. Poprzez dane rozumie się numer telefonu oraz adres. Klient może adres wpisać ręcznie lub wykorzystać lokalizację do ustalenia miejsca pobytu. Klient może wskazać dodatkowe dane określające, jakiego rodzaju transportu oczekuje oraz o jakiej godzinie czy też, jaka będzie forma płatności

2.       Dane osobowe klienta przekazywane są w całości firmie taksówkowej i tam służą wyłącznie do realizacji zlecenia. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych klienta

3.       Numer telefonu klienta może być zweryfikowany wysłaniem jednorazowej wiadomości tekstowej

4.       Wydawcą aplikacji jest ZUK Leszek Łuczak, email: biuro@zuk.info

5.       Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji do zamawiania taxi

6.       Wydawca nie ma wpływu na treść zamówienia, która definiuje sam klient, co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody związane z przekazaniem niewłaściwych danych.

7.       Aplikacja może podlegać czasowemu wyłączeniu na czas niezbędny do wykonania prac serwisowych.

8.       Klient może w formie pisemnej wysłać na adres siedziby swój brak zgody na wykorzystywanie swoich danych, jakie przekazał za pośrednictwem Aplikacji.

9.       Aplikacja do zamawiania taxi jest dla klienta darmowa i nie są pobierane przez wydawcę żadne opłaty za korzystanie z Aplikacji.

10.   Klient rozlicza się za kurs zamówiony przez Aplikacje z kierowcą taxi w oparciu o wskazania taksometru.

11.   W przypadku zauważenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu zasad bezpieczeństwa prosimy o kontakt na adres biuro@zuk.info